Thanh tra quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng tại TP.Hà Nội và Hải Phòng

14:52 08/01/2024

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP và số 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại TP. Hà Nội và Hải Phòng.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định số 729/QĐ-TTCP về việc tiến hành thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng tại các địa bàn TP.Hà Nội và Hải Phòng.

Theo quyết định trên, Đoàn thanh tra sẽ gồm 15 thành viên, do ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng, Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Đoàn này sẽ chịu trách nhiệm thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội. Cụ thể là việc quản lý đất đai theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ, cũng như quy hoạch đất 20% làm nhà ở xã hội tại TP.Hà Nội. Thời kỳ thanh tra sẽ từ năm 2011 - 2022, với thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế.

Thanh tra quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng tại TP.Hà Nội và Hải Phòng
Thanh tra quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng tại TP.Hà Nội và Hải Phòng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP và số 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng giai đoạn 2015 - 2022 của UBND TP.Hải Phòng. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên, do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh rằng, đây là các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được lập trước đó. Ông yêu cầu UBND TP.Hà Nội và TP.Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu và hồ sơ theo yêu cầu của đoàn. Đồng thời, Đoàn thanh tra cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm túc quy chế, bảo mật thông tin và chuẩn bị chương trình làm việc chi tiết để gửi đến đơn vị được thanh tra.

P.V (t/h)