Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý gần 10.807 tỷ đồng trong quý đầu năm

23:25 13/04/2022

Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ thực hiện 11.406 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 251.650 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan.

Ngày 13/4, thông tin về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3/2022 và quý 1/2022, Bộ Tài chính cho biết, trong quý 1I/2022, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ thực hiện 11.406 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 251.650 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan.

Bộ Tài chính cho biết thêm, cũng trong quý I, cơ quan hải quan thực hiện 168 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó kiểm tra sau thông quan là 147 cuộc, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 44,7 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý gần 10.807 tỷ đồng trong quý đầu năm
Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý gần 10.807 tỷ đồng trong quý đầu năm.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 3,7 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa 1,28 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 69 tỷ đồng.

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 được phê duyệt, ngay từ đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn trao đổi, chia sẻ nghiệp vụ nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp, linh hoạt trong hoạt động thanh tra tài chính.

Năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh thanh tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp; thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn và tài sản tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản...

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính được chú trọng tăng cường, vừa thực hiện thanh tra toàn diện, vừa thanh tra theo các chuyên đề chuyên sâu.

Ngoài ra, những năm gần đây, Thanh tra Bộ Tài chính cũng tiến hành thanh tra tại một số tập đoàn lớn nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường, kỷ cương, kỷ luật tài chính trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, ngành thanh tra có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó, có nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19…

PV