Thanh Hóa: Xác định doanh nghiệp là trung tâm trong định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025

DNHN - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trong phiên Hội nghị thảo luận về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 của Ban cán sự UBND tỉnh, trong đó có nội dung đánh giá về kết quả phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đón được hơn 38 triệu lượt khách; doanh thu từ du lịch đạt hơn 49,8 nghìn tỷ đồng, cơ sở hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành đã phát triển; các loại hình du lịch phong phú và đa dạng hơn. Chất lượng và tính chuyên nghiệp được nâng cao, lực lượng doanh nghiệp về du lịch phát triển cả về số lượng và chất lượng và bước đầu đã tạo được một số thương hiệu du lịch có uy tín, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số địa bàn và khu du lịch trọng điểm.

Sau khi nghe báo cáo, bên cạnh sự ghi nhận về những thành quả đã đạt được, hội nghị cũng thảo luận về những hạn chế cần khắc phục trong phát triển du lịch ở Thanh Hóa. Đồng thời chỉ ra những tồn tại cụ thể của ngành du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2015- 2020 như:  

Việc phát triển du lịch trải nghiệm chưa được quan tâm. Còn thiếu những sản phẩm du lịch cao cấp, sản phẩm du lịch mới còn khiêm tốn. Công tác xúc tiến du lịch còn nhỏ lẻ, chưa kết nối được nhiều với các đơn vị làm du lịch nổi tiếng.

Việc gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các công ty lữ hành và các hãng vận tải lớn triển khai còn nhỏ lẻ.

Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch còn thiếu kiên trì, thiếu hỗ trợ, thiếu quyết tâm…

Theo đó, các đại biểu cũng phân tích những giải pháp thực hiện phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025 mà báo cáo đã đưa ra cũng như phân tích những thời cơ vận hội mà du lịch Thanh Hóa đang có, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị chương trình phát triển du lịch cần phải nghiên cứu đến phát triển du lịch theo hướng liên tuyến, liên huyện, liên vùng. Làm tốt công tác quy hoạch các khu, điểm du lịch, nghiên cứu đầu tư địa điểm mua sắm, có cơ chế kích cầu du lịch, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp làm du lịch; đào tạo nguồn nhân lực về phát triển du lịch.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Chương trình phát triển du lịch tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, sau 5 năm triển khai thực hiện, ngành du lịch Thanh Hóa đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được kết qủa quan trọng và đáng khích lệ, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tạo việc làm nâng cao đời sống Nhân dân và đang đẩy mạnh quá trình hội nhập quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là một trong những chương trình đạt được nhiều thành tích kết quả so với một số chương trình, khâu đột phá đã đề ra và thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng thống nhất với phân tích của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy về những tồn tại, hạn chế  của ngành du lịch Thanh Hóa thời gian qua và nêu rõ: Du lịch Thanh Hóa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, điều kiện tự nhiên về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị
Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Cụ thể, du lịch vẫn còn đơn điệu, chất lượng thấp, sản phẩm du lịch mang thương hiệu chưa có, chưa có sản phẩm lưu niệm đặc trưng; du lịch trải nghiệm chưa được chú trọng; chưa đưa được các hoạt động văn hóa phi vật thể vào phục vụ du lịch. Công tác xúc tiến quảng bá chưa chuyên sâu, chưa chuyên nghiệp...

Trên cơ sở phân tích đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan cần phải nghiên cứu đưa ra được các giải pháp cụ cho công tác phát triển du lịch trong thời gian tới, nhằm đưa du lịch Thanh Hóa hướng tới mục tiêu trong 5 năm từ 2021 -2025, trên địa bàn tỉnh ta thu hút hơn 63,7 triệu lượt khách.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Quan tâm chú trọng đến phát triển thị trường du lịch nội địa, nhưng cũng phải vừa chú trọng quan tâm thu hút khách quốc tế; phải phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, trong đó phát triển chiều sâu là chủ đạo; nghiên cứu đưa sản phẩm du lịch biển, du lịch về nguồn, du lịch nông nghiệp, du lịch công nghiệp... Quan tâm đưa các sản phẩm OCOP vào địa điểm dịch vụ du lịch tại các khách sạn, nhà hàng lớn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đưa ra một số ý kiến cụ thể vào chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khi đầu vào du lịch

Với mục tiêu đưa du lịch Thanh Hóa phát triển trở thành nghành kinh tế mũi nhọn, đón hơn 63 triệu lượt khách trong giai đoan tới, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa yêu đề nghị các cấp ủy, chính quyền và người dân cần phải nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; đưa du lịch thành ngành dịch vụ tổng hợp liên ngành, liên vùng, theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, mỗi người là một đại sứ thiện chí để phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch các điểm du lịch. Đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025 để trình với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Ngọc Lâm

Tin liên quan