Thanh Hóa: Nỗ lực nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

17:24 23/11/2022

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022” nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Tham gia buổi tập huấn có 100 học viên đại diện cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp KH&CN, các doanh nghiệp tiêu biểu và có tiềm năng về KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, các phòng, ban của Sở KH&CN truyền đạt các chuyên đề: Chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN; quy trình cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; đánh giá, xác nhận kết quả KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước để cấp chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thanh Hóa; giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh Hóa. 

Cac doanh nghiệp tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022nh minh họa
Cac doanh nghiệp tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.

Trong thời gian tập huấn, các học viên trao đổi và được giải đáp những vướng mắc liên quan đến nội dung tập huấn cũng như các vấn đề đặt ra để phát triển doanh nghiệp KH&CN; cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp KH&CN; nâng cao chất lượng và số lượng các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cũng đã tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022,

Nội dung của chương trình nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp KH&CN; xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với từng đối tượng.

Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, thiết bị, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, không gian làm việc chung phục vụ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa và tham gia các Techfest quốc gia và khu vực cho các đối tượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (thời gian thành lập dưới 5 năm) có dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tổ chức hoạt động câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN Thanh Hóa; doanh nghiệp KH&CN nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 cũng là sự kiện nằm trong Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 5519) với mục tiêu mục tiêu chung là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng, thương mại hóa kết quả KH&CN trong các doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới gắn với chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Ngọc Lâm