Thanh Hóa: Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Bài cuối: Hướng đi bền vững

Thanh Hóa: Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Bài cuối: Hướng đi bền vững

11:15 04/10/2022

Xác định kết nạp chủ DNTN vào Đảng là chủ trương lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển đảng viên tiến tới thành lập chi bộ Đảng tại doanh nghiệp, BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy cơ sở tiếp tục có những hướng đi bền vững, tháo gỡ những “nút thắt” để tạo điều kiện thuận lợi cho các DNTN hoạt động ổn định và phát triển, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức để chủ DNTN phấn đấu vào Đảng.

Ảnh minh họa

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thanh Hóa luôn coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 28/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả”.

Về việc phát triển Đảng trong DNTN nói chung và kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng nói riêng tại tỉnh Thanh Hóa, Chỉ thị số 05 nêu rõ: “Thời gian tới, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

Ảnh minh họa

Đại diện BTV Tỉnh ủy, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa nêu ý kiến chỉ đạo về việc phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa:

“Trước hết, không phân biệt, đối xử giữa đảng viên là chủ DNTN với các đảng viên khác; quan tâm tạo nguồn cán bộ là chủ DNTN có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để có thể quy hoạch vào cấp ủy và đại biểu dân cử ở những nơi có điều kiện từ đó tạo sự công bằng trong DNTN và doanh nghiệp nhà nước. Trong quá trình tạo nguồn kết nạp chủ DNTN vào Đảng, tỉnh rất quan tâm những chủ doanh nghiệp xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, có người thân là đảng viên, nhân thân tốt; là chủ doanh nghiệp thành đạt, có uy tín, có đức, có tài, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền đối với chủ doanh nghiệp về việc kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngay từ khâu lập hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp. Quan điểm nếu chưa phát triển được giám đốc doanh nghiệp vào Đảng thì phát triển các cấp lãnh đạo, quản lý, trưởng phó phòng,…” 

Bà Thủy cũng nêu ý kiến, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh tăng cường phát triển Đảng trong sinh viên, học sinh. Bởi những doanh nghiệp mới thành lập đa số lãnh đạo là người trẻ, học qua trường nghề, đây là nguồn nhân lực cho việc phát triển Đảng cho doanh nghiệp của tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo quyết liệt các cơ quan liên quan và các cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều kiện, thủ tục phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Về phía các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng thì các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Ảnh minh họa

Với những chủ doanh nghiệp có ý chí phấn đấu vào Đảng sẽ phân công cán bộ địa phương nơi cư trú theo dõi để có môi trường, có người giới thiệu. Hiện Thanh Hóa đã có chi bộ trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, chủ doanh nghiệp có thể sinh hoạt ghép với Đoàn thanh niên của Hiệp hội. Đây sẽ là nơi hỗ trợ, giới thiệu họ đi học lớp bồi dưỡng Đảng sau đó phân công người giới thiệu kết nạp. Sau khi đã là đảng viên sẽ sinh hoạt ghép với chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hoặc chi bộ tại địa phương.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động. Bí thư huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo và xây dựng, tổ chức thực hiện chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuân lợi cho các DNTN hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến việc phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể.

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa
Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa.

Yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp làm ăn phải có lãi, có sự lớn mạnh họ mới nghĩ đến việc vào Đảng và thành lập tổ chức Đảng. Vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ để những doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập có điều kiện ổn định và phát triển kinh tế. Cần mạnh dạn đưa các chủ DNTN tham gia các khóa đào tạo về lý luận chính trị cả ở trình độ trung cấp lý luận chính trị và từng bước thí điểm tham gia các lớp học cao cấp lý luận chính trị. Tạo điều kiện về kinh phí và thời gian giúp các tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng và đảng viên. Dành phần kinh phí thỏa đáng để thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: “Kết nạp đảng viên nói chung và kết nạp đảng viên là chủ DNTN nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Thanh Hóa kiên quyết không chạy theo số lượng mà kết nạp đảng viên một cách tùy tiện, cẩu thả, vội vàng. Sẵn sàng đưa ra khỏi Đảng đối với những phần tử cơ hội, lợi dụng vào Đảng để mưu lợi cá nhân, dùng lợi ích kinh tế để mua chuộc tổ chức, mang những tư tưởng, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước vào trong Đảng”.

Ảnh minh họa

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những kinh nghiệm để phát triển đảng viên là giám đốc doanh nghiệp. Trước hết, ông Quang lưu ý đến công tác tuyên truyền, vận động từ cấp ủy các cấp phải thường xuyên, liên tục và đi vào trọng tâm để chủ DNTN thấy được đây là chủ trương lớn của Đảng, để họ có kiến thức đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu doanh nghiệp là đảng viên. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền.

Ông Quang chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc gặp gỡ, trao đổi và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy Đảng, lãnh đạo đoàn thể với chủ doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, sinh hoạt trong các loại hình câu lạc bộ, chuyên đề tập trung thu hút, tập hợp người lao động”.

“Quan điểm của chúng tôi là muốn kết nạp được ông chủ doanh nghiệp vào Đảng thì phải thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đó. Bởi nếu doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng thì sớm muộn chủ doanh nghiệp đó sẽ vào Đảng”, ông Quang nhấn mạnh.

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ phân công người tìm hiểu những công ty mà chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên nhưng có đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, sẽ cố gắng thuyết phục thành lập tổ chức Đảng. Nếu số lượng đảng viên chưa đủ để thành lập chi bộ, cần chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một số tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ mới.

Ảnh minh họa

Hằng năm, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy cơ sở tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển Đảng, các đoàn thể, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và của tỉnh; biểu dương khen thưởng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết để rút ra những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, tiêu biểu để nhân rộng.

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban của Tỉnh ủy, Ban cán sự UBND tỉnh, đoàn thể, các Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh việc phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong đó có chủ DNTN tại các khu kinh tế và các khu công nghiệp trong tỉnh.

Từ khi Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 ra đời số lượng các tổ chức đảng trong DNTN tăng lên rất nhiều, gồm: 26 tổ chức Đảng: 03 đảng bộ, 07 chi bộ cơ sở và 16 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở. Đây chính là căn cứ, cơ sở để những chủ doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 15 nghìn DNTN thuộc tỉnh quản lý. Các doanh nghiệp này hằng năm đã đóng góp trên 50% thu nội địa toàn tỉnh. Tương lai khối DNTN sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa, trở thành động lực của nền kinh tế tỉnh. Do đó việc phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp, xây dựng tổ chức Đảng trong khối DNTN là thực tiễn đặt ra, là quy luật tất yếu của sự phát triển.

Ảnh minh họa