Thanh Hóa: Hơn 2.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng

14:59 05/09/2022

Báo cáo của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, trong 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh có 2.369 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 79% kế hoạch, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng qua, tỉnh Thanh Hóa có tới 26/27 huyện, thị xã, thành phố có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao hơn so với cùng kỳ. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 12 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2022. 

Hơn 2.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua
Hơn 2.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua.

Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu trong năm 2022, phấn đấu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đề ra, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cho biết: sau đại dịch Covid-19, kinh tế đã phục hồi trở lại là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao. Với kết quả này, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì là địa phương đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 6 cả nước về phát triển doanh nghiệp mới.

PV