Thanh Hóa: Cần xác minh, làm rõ nội dung tố cáo lãnh đạo Sở Tài chính và Y tế

DNHN - Vừa qua, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được đơn tố cáo gửi đến các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tố cáo Lãnh đạo 2 Sở Y tế và Tài chính Thanh Hóa bắt tay lợi ích nhóm với các doanh nghiệp để cản trở hoạt động tự chủ của các Bệnh viện công lập.

Công sở, Sở Tài chính Thanh Hóa

Có hay không lãnh đạo 2 Sở bắt tay “ lợi ích nhóm” với các doanh nghiệp?    

Theo đơn tố cáo, Đề án tự chủ đối với các bệnh viện công lập trên toàn tỉnh đã được phê duyệt và đang được các bệnh viện triển khai rất quyết liệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn như: Cơ sở vật chất, nhà điều trị, khoa phòng xuống cấp, nhân lực chuyên môn cao còn hạn chế, khó tuyển dụng, kinh phí hoạt động cho đề án còn hạn hẹp… Để phục vụ tốt đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, nhưng hiện tại, một số thành phần đang cản trở hoạt động tự chủ các các bệnh viện xung quanh việc sử dụng nguồn nhân lực, nguồn cải cách tiền lương, 35% số thu được giữ lại của các bệnh viện, thực hiện theo Thông tư 68/2018/TT-BCT ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính (gọi tắt là nguồn 35% CCTL). Đặc biệt, sau khi các đơn vị quyết toán tài chính năm 2018, một số cán bộ thuộc Sở Tài chính nhắn tin qua kế toán trưởng của các bệnh viện với nội dung: “Các đơn vị gửi lên Sở Tài chính, Sở Y tế nhu cầu mua sắm từ nguồn 35% còn lại của năm 2018 để 2 Sở báo cáo trước ngày 20/6/2018”. Ngay sau đó, lãnh đạo các bệnh viện công lập đã được các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế tiếp xúc và đề nghị đăng ký mua sắm máy móc trang thiết bị từ nguồn 35% CCTL để gửi về Sở Y tế. Việc mua sắm theo kiểu áp đặt này đã từng được thực hiện vào năm 2017 với số tiền gần 100 tỷ đồng, gây nên sự phản đối,bất bình trong ngành Y tế Thanh Hóa.

Dự kiến năm 2019 nguồn tiền này chắc chắn hơn 150 tỷ đồng, đây là “miếng mồi béo bở” được nhiều người quan tâm. Điều đáng nói là 2 Sở nói trên đã không quan tâm đến thực trạng cơ sở vật chất, hoạt động khó khăn của các bệnh viện, không cho các đơn vị trình bày về nhu cầu sử dụng vốn vào mục đích gì là cần thiết nhất, bức bách nhất mà áp đặt phải mua sắm thiết bị qua các doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thông điệp rằng:“Nếu mua sắm trang thiết bị thì các bệnh viện còn có máy móc mà hoạt động, bằng không nếu chuyển sang mục đích, nhu cầu khác sẽ bị cắt hết”…mặc dù nguồn vốn này là của các bệnh viện tạo ra. Chúng tôi có quyền nghi ngờ rằng 2 Sở Tài chính và Y tế đã cùng thống nhất đề xuất sử dụng toàn bộ nguồn kết dư này vào việc mua sắm trang thiết bị, kết hợp với hiện tượng các doanh nghiệp vận động đăng ký danh mục mua sắm gửi về Sở Y tế để “Thâu tóm gọn” toàn bộ số dư nói trên, đây là “biểu hiện của lợi ích nhóm”, cần phải được các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý ngăn chặn kịp thời.                                                                 

Gây khó khăn,cản trở việc thực hiện đề án tự chủ của các bệnh viện

Cũng theo đơn tố cáo, từ nguồn 35% CCTL này các đơn vị sẽ được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, các bệnh viện hoàn toàn có quyền chi cho các hoạt động khác quan trọng hơn, cấp thiết hơn như: Đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo nhà điều trị khoa phòng đang xuống cấp; sửa sang các công trình phúc lợi, đảm bảo tiêu chí: xanh,sạch,đẹp…theo yêu cầu của Bộ Y tế; đào tạo, nghiên cứu khoa học trong chuyên môn. Việc Sở Y tế và Tài Chính đã quan liêu, đây là dấu hiệu “lợi ích nhóm” không cần quan tâm đến thực trạng, khó khăn của các bệnh viện mà họ thống nhất o ép sử dụng toàn bộ nguồn kết dư này vào việc mua sắm trang thiết bị đã làm phân tán và giảm nguồn tài chính của các đơn vị.

Mặt khác, tại điểm d; khoản 2, Điều 3 của Thông tư 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính nêu“ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể, đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Việc đề xuất sử dụng nguồn 35% CCTL của lãnh đạo 2 Sở đã làm mất đi tính tự chủ, các bệnh viện luôn bị áp đặt, không được tự kết hợp các nguồn tài chính để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đặc biệt là các bệnh viện không được chủ động sử dụng nguồn vốn do chính mình tạo ra, tác động rất xấu đến ý chí phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của ngành Y tế Thanh Hóa. Hành động và việc làm trên của lãnh đạo 2 Sở vô hình trung đã cản trở việc thực hiện Đề án tự chủ của các Bệnh viện đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, đi ngược lại với tinh thần Nghị quyết số 19, Hội nghị TW lần thứ 6 của Ban chấp hành TW Đảng.

Để có thông tin hai chiều, PV liên lạc qua điện thoại đặt lịch làm việc rất nhiều lần với ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, ông Hùng viện dẫn nhiều lý do bận công việc, chỉ nhắn tin “vô tư” qua điện thoại rằng: “ Không có vấn đề gì đâu anh, cái đơn nặc danh đó không có sơ sở pháp lý, không có căn cứ thực tiễn, bây giờ chúng em làm cái gì điều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Mấy đứa trẻ nít rải truyền đơn muốn làm rối loạn xã hội ấy mà. Hôm nào mời anh đến chơi uống nước chè ngon làm thơ người cao tuổi”.

Công sở, Sở Y tế Thanh Hóa, nơi có đơn tố cáo 

Để làm sáng tỏ vụ việc, cũng như tránh sự hiểu nhầm gây dư luận xấu cho xã hội, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh có hay không việc bắt tay “lợi ích nhóm” (nếu có), xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến uy tín, tổ chức, cán bộ cũng như lãnh đạo hai Sở Tài chính và Sở Y tế!

Quang Thắng

Tin liên quan