Techcombank chuẩn bị đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng vào Chứng khoán TCBS

21:50 23/11/2022

Việc rót vốn từ ngân hàng mẹ Techcombank cho công ty chứng khoán TCBS được thực hiện thông qua hoạt động mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

 

Ảnh minh họa

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến một loạt nội dung quan trọng. Thời gian lấy ý kiến từ 22/11 đến 2/12/2022.

Cụ thể, Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/8 đã thông qua việc chào bán 853,5 triệu đồng cổ phiếu riêng lẻ với giá dự kiến là 10.000 đồng và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 720,75% với giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất ngày 10/11, HĐQT TCBS đánh giá việc triển khai phương án chào bán chưa thực sự mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty. Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn về vốn, TCBS trình cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán nêu trên.

Để thay thế, TCBS dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư duy nhất là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB). Giá phát hành dự kiến là 95.600 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 10.038 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán là duy trì vị thế của Công ty trong các mảng cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý tài sản. Đợt tăng vốn cũng nhằm đáp ứng kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng; nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ của Công ty thời gian tới. Đồng thời, việc tăng vốn nhằm đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh cổ phiếu và trái phiếu; đẩy mạnh đầu tư công nghệ và khoa học dữ liệu của TCBS

Sau khi thành công chào bán 100% lượng cổ phần, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng lên hơn 2.176 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Trong ngày 25/11 tới đây, Techcombank cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS.

Đối với việc dừng kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 , để phù hợp với tình hình thực tế, TCBS đề xuất chuyển hai khoản tiền (nguồn vốn phát hành dự kiến) gồm 112 tỷ đồng của quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và 112 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang khoản mục lợi nhuận chưa phân phối, giá trị tổng cộng gần 225 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30.9, Techcombank sở hữu 88,8% vốn điều lệ của TCBS. Nếu ngân hàng tham gia đợt chào bán trên, tỷ lệ này dự kiến tăng lên 94,2%.

PV(t/h)

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?