Taxi Mai Linh nâng lỗ lũy kế lên 1.420 tỷ đồng

DNHN - Doanh thu không đủ bù đắp chi phí, khiến Taxi Mai Linh báo lỗ ròng hơn 254 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021 lên hơn 1.419 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất 2021 kiểm toán vừa được công bố, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (MLG) ghi nhận doanh thu thuần giảm 32% so với năm 2020, chỉ còn hơn 1.064 tỷ đồng. Giá vốn hơn 974 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp giảm mạnh từ 19% xuống còn hơn 8%.

Trong năm, các chi phí cũng giảm so với năm 2020 như chi phí tài chính (-19%), chi phí bán hàng (-29%), chi phí quản lý doanh nghiệp (-15%). Ở chiều ngược lại, khoản lợi nhuận khác lại tăng 17%, ghi nhận hơn 103 tỷ đồng.

Taxi Mai Linh nâng lỗ lũy kế lên 1.420 tỷ đồng
Taxi Mai Linh nâng lỗ lũy kế lên 1.420 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu không đủ bù đắp chi phí, khiến Taxi Mai Linh báo lỗ ròng hơn 254 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021 lên hơn 1.419 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 gần 4,197 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn là 2.836 tỷ đồng (+ 4%) và dư nợ vay dài hạn hơn 1.361 tỷ đồng (-13%). Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Taxi Mai Linh ghi nhận hơn 4.199 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1.545 tỷ đồng, tăng 7%, chủ yếu thay đổi do khoản phải thu khác, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và tài sản thiếu chờ xử lý.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chuyển từ dương 3.5 tỷ đồng sang âm 18,8 tỷ đồng, chủ yếu do biến động từ các khhoản phải thu.

PV

Bài liên quan