Talkshow: Khơi thông vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phần 1)

17:13 20/01/2023

Việc thiếu vốn ảnh hưởng nặng nề đến phục hồi sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Để giải bài toán này, tại Talkshow Khơi thông vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhân dịp đầu năm mới 2023, TS Nguyễn Văn Thân và TS Cấn Văn Lực cho rằng: Ngoài việc chủ động từ 2 phía ngân hàng, doanh nghiệp, cần khơi thông nhiều kênh huy động vốn khác.