Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam lãi lớn trong quý I/2021

DNHN - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam ghi nhận lợi nhuận ròng gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước, nhờ hoạt động tài chính thoát lỗ và lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm.

Quý I/2021, Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 113 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước, nhờ hoạt động tài chính thoát lỗ và lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng 23%.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm gần 59 tỷ đồng, chủ yếu do tiền chi cho hoạt động kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh. 

Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam thu lợi lớn trong quý I
Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam thu lợi lớn trong quý I.

Tổng tài sản đầu tư đến 31/12/2020 của VNR tăng 99 tỷ so với đầu năm. Phân bổ vốn vào danh mục tiền gửi có xu hướng tăng lên, chiếm 74% tổng tài sản đầu tư. Các danh mục khác như trái phiếu, ủy thác, góp vốn đều giảm. 

Trong quý IV/2020, VNR đã tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trái phiếu, chuyển phân bổ vốn đầu tư sang danh mục trái phiếu (có lợi suất tốt hơn), giảm bớt ảnh hưởng của việc mặt bằng lãi suất giảm. 

Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1994 theo quyết định 920TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ tài chính, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/1/1995. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm; đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu chính phủ, cổ phiếu doanh nghiệp

Linh Anh

Tin liên quan