Sở Xây dựng Hà Nội cấp 10.476 giấy phép xây dựng 9 tháng đầu năm

DNHN - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 9 tháng năm 2021, toàn thành phố đã cấp 10.476 giấy phép xây dựng, tương đương 3.789.480m2 sàn xây dựng.

Việc cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được phân cấp cho các quận, huyện, thị xã. Trong đó, Sở Xây dựng cấp 39 giấy phép xây dựng, tương đương 1.108.041m2 sàn xây dựng; UBND cấp huyện cấp 10.437 giấy phép xây dựng, tương đương 2.681.439m2 sàn xây dựng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Theo đó, 9 tháng năm 2021, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán các dự án đầu tư 150 hồ sơ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng, cũng như sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Dư Khánh/HNM

Tin liên quan