Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thu lợi nhuận 1.921 tỷ đồng

21:08 20/02/2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đóng góp hơn 1.395 tỷ đồng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đóng góp gần 462 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023, với tổng doanh thu đạt 1.921 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm trước đó. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động đầu tư vốn vào 2 công ty con chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp 97% tổng doanh thu, trong đó Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đóng góp hơn 1.395 tỷ đồng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đóng góp gần 462 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí của VNX trong năm 2023 giảm hơn 96% so với năm trước, giúp lợi nhuận sau thuế của sở chỉ giảm gần 10%, xuống còn 1.886 tỷ đồng. Đây là sự sụt giảm so với năm 2022, khi VNX đạt 3.423 tỷ đồng doanh thu và 2.089 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thu lợi nhuận 1.921 tỷ đồng
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thu lợi nhuận 1.921 tỷ đồng.

VNX được thành lập tháng 2/2021 theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.

Tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đại diện ban điều hành VNX cho biết, Sở đã đạt những mục tiêu nhất định và cũng gặp một số khó khăn. Trong đó, VNX chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức và vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. Họ cũng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trình Bộ Tài chính ban hành quy định sửa đổi về lộ trình sắp xếp thị trường chứng khoán, phù hợp với thực tiễn thị trường.

Sở cũng chỉ đạo chủ đầu tư và điều phối hoạt động giữa các đơn vị thụ hưởng để đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu công nghệ thông tin (KRX) và đôn đốc các thành viên tham gia kiểm thử hệ thống giao dịch mới.

P.V (t/h)