Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng

Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8 vừa qua, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp.

Tính chung 8 tháng đầu năm, cả nước có 87.448 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 878.627 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký.

Về tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, cả nước có 41.660 doanh nghiệp, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, từ tháng 4/2018 đến nay, các địa phương đang tích cực triển khai công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu về doanh nghiệp nhằm loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập từ rất lâu nhưng không còn hoạt động, sau khi rà soát, những doanh nghiệp đó được chuyển sang tình trạng chờ giải thể. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp chờ giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Đây là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, đồng thời, cũng cho thấy rằng bối cảnh kinh tế mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng mang đến nhiều thách thức hơn cho doanh nghiệp, thể hiện qua tính cạnh tranh, thanh lọc của thị trường đang diễn ra rất mạnh mẽ.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, để sớm đạt được sự phát triển ổn định hơn, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần nỗ lực hơn nữa để giải quyết những hạn chế nội tại về năng lực quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và năng suất lao động.

Đồ họa: Ngọc Hoa

Minh Ngọc

 

Bài liên quan