Singapore thu về gần 2 tỷ USD từ đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên trong tháng này

15:15 05/08/2022

Hầu hết số tiền này sẽ tài trợ cho việc mở rộng mạng lưới đường sắt. Chính phủ tìm cách cải thiện các dịch vụ giao thông công cộng để giảm sự phụ thuộc vào ô tô.

Singapore đặt mục tiêu cải thiện các dịch vụ giao thông công cộng nhằm giảm sự phụ thuộc của người dân vào ô tô. © Reuters

Singapore đặt mục tiêu cải thiện các dịch vụ giao thông công cộng nhằm giảm sự phụ thuộc của người dân vào ô tô. Ảnh: Reuters.

Singapore sẽ huy động được 2,4 tỷ đô la Singapore (tương đương 1,7 tỷ USD) từ đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên trong tháng này, số tiền hầu hết sẽ dành cho cơ sở hạ tầng đường sắt của nước này.

Theo một bản tin mới đây cho biết, trái phiếu sẽ có thời gian đáo hạn là 50 năm với lợi suất 3,04%. Trong tổng số đó, 2,35 tỷ đô la Singapore sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư tổ chức trong khi 50 triệu đô la Singapore sẽ được bán cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Đây là trái phiếu có thời hạn 50 năm đầu tiên dưới bất kỳ hình thức nào đối với quốc gia này và cũng là kỳ hạn dài nhất đối với trái phiếu xanh có chủ quyền ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Singapore lần đầu tiên công bố Khung trái phiếu xanh vào tháng Sáu. Số tiền huy động được sẽ dành cho tám hạng mục thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, quản lý nước và nước thải, bảo tồn đa dạng sinh học.

Hầu hết các quỹ từ các trái phiếu xanh này sẽ tài trợ cho việc mở rộng mạng lưới đường sắt. Chính phủ tìm cách cải thiện các dịch vụ giao thông công cộng để giảm sự phụ thuộc vào ô tô.

Chính phủ có kế hoạch phát hành tới 35 tỷ đô la Singapore trái phiếu xanh vào năm 2030 để tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường. Mục tiêu là giảm 80% lượng khí nhà kính từ hệ thống giao thông so với năm 2016.

Cẩm Tú