Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) kí hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Ngân hàng BID

00:00 12/10/2020

Ngày 6/12, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã kí hợp đồng khung cho vay gián tiếp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ sẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Điều 23 Nghị định số 39/2019/ NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Đối tượng là Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng được các điều kiện như: có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng sử dụng thương hiệu vùng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của quỹ khi đáp ứng các điều kiện có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. Hoặc, có hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.

Lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ SMEDF và BIDV

Tại lễ kí kết, bà Hoàng Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ SMEDF cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn của Quỹ với mức lãi suất thấp hơn của các ngân hàng thương mại và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn được thực hiện công khai, thuận tiện. Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của Quỹ chuẩn bị thủ tục, quy trình vay vốn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tham gia các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

Bà Hồng cho biết thêm: Quỹ đã giải ngân được khoảng 150 tỉ đồng cho DNNVV thông qua việc ủy thác cho ngân hàng để cho vay đối với dự án, phương án sản xuất kinh doanh của DNNVV. Đến nay, các dự án của DNNVV do Quỹ ủy thác cho vay đều hoạt động hiệu quả, DNNVV trả gốc và lãi vay đầy đủ, đúng hạn.

Ông Lê Việt Cường - Thành viên HĐQT BIDV khẳng định: " BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, là ngân hàng triển khai tốt nhất nguồn vốn hỗ trợ cho quỹ với thị phần giải ngân chiếm tới 55% số vốn đã giải ngân của Quỹ.

Các khoản vay dự án do BIDV giải ngân đều có chất lượng, uy tín tốt, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Với nguồn vốn giá rẻ, ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, BIDV kỳ vọng đây là bước tạo đà quan trọng để Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới; tiếp tục là cánh tay đắc lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, của Chính phủ nói chung, trong việc tiếp tục hoàn thành mục tiêu Việt Nam có một triệu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh trong thời gian tới".

An Nguyên

 

Tags: