Quý IV/2021, lợi nhuận ròng của Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đạt hơn 104 tỷ đồng

DNHN - Tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng nhẹ 5%, đạt 401 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận gộp tăng 54%, đạt gần 232 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 28% lên 37%.

Quý IV/2021, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC/HoSE) có lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng hơn phân nửa nên lợi nhuận ròng đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Quý IV/2021, lợi nhuận ròng của Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đạt hơn 104 tỷ đồng
Quý IV/2021, lợi nhuận ròng của Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đạt hơn 104 tỷ đồng.

Quý IV, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC có doanh thu hơn 633 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ, nhờ phí bảo hiểm gốc tăng 17%, đạt gần 939 tỷ đồng. Đồng thời, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng nhẹ 5%, đạt 401 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận gộp tăng 54%, đạt gần 232 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 28% lên 37%.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính có lợi nhuận hơn 62 tỷ đồng, giảm 9% so cùng kỳ, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng. Kết quả, BIC thu về hơn 104 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau quý IV,  tăng 64% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng 25% và lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 15%, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 387 tỷ đồng, tăng 32% so năm trước.

Linh Anh

Bài liên quan