Quý II/2021 FLC báo lãi ròng 24 tỷ đồng

DNHN - Theo báo cáo tài chính quý II /2021 của Công ty CP Tập đoàn FLC, doanh nghiệp này lãi ròng 24 tỷ đồng.

Thông tin từ công ty mẹ, trong quý II, Công ty CP FLC (FLC/HoSE)  đạt doanh thu gần 425 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp gần 86 tỷ đồng.

Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần quý II đạt trên 1.266 tỷ, giảm 27% so với cùng kỳ do ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch tới mảng du lịch, nghỉ dưỡng.

Quý II/2021 FLC báo lãi ròng 24 tỷ đồng
Quý II/2021 FLC báo lãi ròng 24 tỷ đồng.

Dù vậy, với giá vốn giảm mạnh và hoạt động tài chính được cải thiện, FLC vẫn ghi nhận lãi ròng hợp nhất 24 tỷ đồng, tích cực hơn so với kết quả lỗ do ảnh hưởng của Covid trong cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của FLC đạt trên 3.748 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là trên 97 tỷ đồng và gần 65 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2020.

Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của Công ty ở mức hơn 31 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 15% so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn của Công ty ở thời điểm này giảm hơn một nửa so với đầu năm, về còn gần 2,1 nghìn tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan