Quý I/2021 tỉnh Phú Thọ có 134 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

DNHN - Tính đến ngày 15/3/2021, toàn tỉnh Phú Thọ có 134 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 1.089,4 tỷ đồng, giảm 24,7% về số doanh nghiệp và giảm 7,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 23,3% cùng kỳ năm trước.

Công ty TNHH một thành viên có 86 doanh nghiệp đăng ký mới, chiếm 64,2%, giảm 14,9% so với cùng kỳ; Công ty TNHH hai thành viên trở lên có 21 doanh nghiệp, chiếm 15,4%, bằng 50,0% cùng kỳ; Công ty cổ phần có 25 doanh nghiệp, chiếm 18,7%, giảm 24,2%; doanh nghiệp tư nhân có 2 doanh nghiệp, tương đương cùng kỳ.

Toàn tỉnh có 115 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 47,4% so với cùng kỳ, tập trung ở loại hình Công ty TNHH với 85 doanh nghiệp (tăng 77,1%). Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 160 doanh nghiệp, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 116 Công ty TNHH (chiếm 72,5%), 36 Công ty cổ phần (chiếm 22,5%), 8 doanh nghiệp tư nhân.

Trong quý I/2021, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 17 doanh nghiệp (tăng 8 doanh nghiệp so với cùng kỳ), trong đó có 13 Công ty TNHH (chiếm 76,5%), 3 Công ty cổ phần và 1 doanh nghiệp tư nhân.

PV

Tin liên quan