Quý I/2021, thu 2.165 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

DNHN - Tính riêng trong tháng 3/2021 thực hiện thoái vốn nhà nước tại 2 đơn vị là Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long và Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì với tổng giá trị là 44,4 tỷ đồng, thu về 60,4 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN) - Bộ Tài chính về tình hình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp (DN) nhà nước (DNNN) tháng 3/2021, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai công tác để thực hiện xác định giá trị DN để CPH theo quy định.

Theo đó, trong tháng 3/2021 thực hiện thoái vốn nhà nước tại 2 đơn vị là Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long và Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì với tổng giá trị là 44,4 tỷ đồng, thu về 60,4 tỷ đồng. Tổng công ty Thái Sơn thực hiện thoái vốn tại 1 DN trực thuộc (Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Map Thái Sơn) với giá trị là 560 triệu đồng, thu về 560 triệu đồng. 

Quý I/2021, thu 2.165 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Quý I/2021, thu 2.165 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, tổng số thoái vốn của các DN là 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 3 đơn vị với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng. Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, đã thực hiện thoái vốn tại 9 DN thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị vốn thoái là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tháng 3/2021, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty CP Phim Giải Phóng với giá trị phần vốn nhà nước là 202,9 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu của 3 DN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Công ty CP Du lịch và Xúc tiến đầu tư, Công ty CP XNK Vật tư thiết bị ngành in và Công ty CP Phim Giải Phóng với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 218 tỷ đồng.

Linh Anh 

Tin liên quan