Quý I/2021, nhóm trái phiếu bất động sản có lãi suất hấp dẫn nhất thị trường

DNHN - Quý I, các doanh nghiệp bất động sản phát hành hơn 23 nghìn tỷ đồng tiền trái phiếu (chiếm 62%), hiện là nhóm có lãi suất trái phiếu hấp dẫn nhất.

Theo Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý I/2021 của SSI, quý I/2021, thị trường trái phiếu sơ cấp hạ nhiệt khi tổng lượng phát hành là 37,4 nghìn tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2020, trong đó tỷ trọng phát hành ra công chúng tăng lên 19% (từ mức bình quân 5% của năm 2020).

Theo báo cáo, các doanh nghiệp bất động sản phát hành hơn 23 nghìn tỷ đồng tiền trái phiếu (chiếm 62%), lãi suất nhích tăng dù kỳ hạn trái phiếu giảm mạnh và hiện là nhóm có lãi suất trái phiếu hấp dẫn nhất. Trong đó hơn một nửa trái phiếu phát hành quý I là không có tài sản đảm bảo hoặc chỉ đảm bảo bằng cổ phiếu. 

Quý I/2021, nhóm trái phiếu bất động sản có lãi suất hấp dẫn nhất thị trường
Quý I/2021, nhóm trái phiếu bất động sản có lãi suất hấp dẫn nhất thị trường.

Việc siết chặt điều kiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ khiến các nhà đầu tư cá nhân giảm lượng mua trên sơ cấp và tạo điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng quy mô.

Cũng theo báo cáo từ SSI, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng tốt trong quý II/2021, trong đó sẽ có thêm các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết) lựa chọn hình thức phát hành ra công chúng. Các doanh nghiệp bất động sản vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất và lãi suất phát hành có thể tăng lên. Thị trường thứ cấp có thể có biến động nhất định vào cuối quý.

Tin liên quan