Quý I/2021, ngân hàng chính sách tỉnh Hòa Bình đón 585 lượt khách hàng vay vốn

DNHN - Trong 3 tháng đầu năm, đã có 585 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tạ Hòa Bình đã được vay vốn tín dụng chính sách.

Trong quý I/2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội TP Hòa Bình đã chỉ đạo NHCSXH, 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ban giảm nghèo các xã, phường triển khai thực hiện hoàn thành tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Theo đó, nguồn vốn huy động tiền gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn tăng 720 triệu đồng so với đầu năm; vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng hơn 3,1 tỷ đồng so với 31/12/2020. Đến ngày 31/3, tổng dư nợ thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 239 tỷ đồng, với trên 10,3 nghìn lượt khách hàng còn dư nợ. 

Hòa Bình đón 585 lượt khách hàng vay vốn
Hòa Bình đón 585 lượt khách hàng vay vốn.

Trong đó, một số chương trình có tỷ trọng lớn như: Cho vay NS&VSMTNT (trên 88 tỷ đồng), hỗ trợ tạo việc làm (63,7 tỷ đồng), hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (hơn 30 tỷ đồng). Doanh số cho vay trong quý đạt gần 16,5 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 14,6 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, đã có 585 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách. Qua đó đã giúp 84 lượt hộ có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; tạo việc làm cho 195 lao động; giúp 9 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong kỳ; xây dựng, sửa chữa 588 công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ 3 lao động vay vốn đi lao động xuất khẩu. 
Linh An

Tin liên quan