Quảng Ngãi: Nợ thuế quá 90 ngày, một doanh nghiệp bị thực hiện cưỡng chế 2,27 tỷ đồng

08:33 25/07/2023

Chi cục Thuế huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Lý Tuấn.

Lý do cưỡng chế, Công ty TNHH Lý Tuấn phát sinh khoản nợ thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt tại Điểm a, Khoản 1, Điều 31, nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Chính phủ.

Theo quyết định 269, ngày 20/7, của Chi cục Thuế huyện Bình Sơn, Lý do cưỡng chế, Công ty TNHH Lý Tuấn phát sinh khoản nợ thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Theo quyết định 269, ngày 20/7, của Chi cục Thuế huyện Bình Sơn, lý do cưỡng chế, Công ty TNHH Lý Tuấn phát sinh khoản nợ thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, Công ty TNHH Lý Tuấn có hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên và hành vi tự ý chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp trái phép và nhiều hành vi khác, Công ty TNHH Lý Tuấn bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 10 tháng.

Trước đó, Công ty TNHH Lý Tuấn có hành vi khai thác vượt công suất sản từ 100% trở lên và có hành vi tự ý chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp trái phép bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định xử phạt hành chính về 7 hành vi vi phạm với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng
Trước đó, Công ty TNHH Lý Tuấn có hành vi khai thác vượt công suất sản từ 100% trở lên và có hành vi tự ý chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp trái phép, bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định xử phạt hành chính về 7 hành vi vi phạm với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Theo Quyết định 269, ngày 20/7, của Chi cục Thuế huyện Bình Sơn, đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là người nộp thuế còn nợ ngân sách nhà nước có số tiền thuế nợ đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định khoanh tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp thì chưa thực hiện cưỡng chế đối với số tiền thuế nợ trong thời gian được nộp dần hoặc gia hạn hoặc khoanh nợ hoặc không tính tiền chậm nộp hoặc trong thời gian các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước xác định lại chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo văn bản đề nghị của người nộp thuế.

Theo đó, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Lý Tuấn, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này có mã số thuế 4300375776 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Dung Quất để thi hành Thông báo tiền nợ số 3250/TB-CCT-KTD ngày 10/7/2023 của Chi cục Thuế huyện Bình Sơn.

 Trọng Tâm