6 tháng đầu năm Quảng Nam thu ngân sách đạt gần 14 nghìn tỷ đồng

21:25 30/06/2021

Sáu tháng đầu năm, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 13.475 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,7%. đứng thứ 5 so với cả nước về tốc độ tăng trưởng. So với các tỉnh trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Nam có mức tăng trưởng cao nhất.

Sáng ngày 30/6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2021.

Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2021.
Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2021..

  Theo số liệu của Cục Thông kê trong sáu tháng đầu năm, Quảng Nam là một trong chín tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng trên hai con số, đứng thứ 5 so với cả nước về tốc độ tăng trưởng. So với các tỉnh, thành phố vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Nam thuộc nhóm các tỉnh thu NSNN cao nhất.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam ước tính 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 52 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành). Cơ cấu GRDP 6 tháng đầu năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 34,6%; khu vực dịch vụ chiếm 32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18% (tương ứng 6 tháng đầu năm 2020: 16,2%; 29,4%; 35,7%; 18,7%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến thời điểm ngày 21/6/2021 đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ, đạt 62% so với dự toán (cả nước: đạt 57,7% dự toán); trong đó thu nội địa đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng (+51,7%; đạt 60% dự toán); thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu gần 2,4 nghìn tỷ đồng (gấp 2,2 lần so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến thời điểm 21/6/2021 trên 9,5 nghìn tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 3,8 nghìn tỷ đồng (-12,4%); chi thường xuyên đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (-7,3%).

Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Quý Đạt – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh nhấn mạnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2021 có dấu hiệu khởi sắc và phục hồi trở lại sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá (IIP tăng 30,1%); thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ (+62,3%); vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (+5%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (+8,1%). Được biết, 6 tháng đầu năm, Quảng Nam là một trong chín tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng trên hai con số.

“Tuy nhiên, một số ngành chịu tác động lớn bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán và vào đầu tháng 5 nên có mức giảm sâu so với cùng kỳ như: doanh thu hoạt động lữ hành (-75,9%), doanh thu hoạt động lưu trú (-73,6%); an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường”.

  Qua đánh giá của Cục thống kê tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2021 tăng trên 11,7% so với cùng kỳ năm 2020 (cả nước: +5,6%), GRDP 6 tháng đầu năm 2020 (-9,8%). Tuy nhiên, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 vẫn chỉ tăng gần 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; song mức tăng trưởng này vẫn chưa cao và chưa phục hồi hoàn toàn.

Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,2%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khá 33,4% (đóng góp 10,2 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng kéo dài nhất bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn giảm hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2020, đã làm giảm 0,2 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2020 (đóng góp 1,2 điểm phần trăm).

Đặc biệt ố lượng doanh nghiệp đăng ký mới trong 6 tháng đầu năm tăng và số doanh nghiệp giải thể giảm, có thể thấy đây là dấu hiệu tích cực thể hiện sự hồi phục của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển kinh tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trọng Tâm