Quảng Bình: Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ khắc phục về nhà ở cho người dân di dời do sạt lở

DNHN - Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện khắc phục thiệt hại về nhà ở cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất ở huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan.Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời do sạt lở đất tại xã Thạch Hóa, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Tại xã Thạch Hóa và xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa có 56 hộ dân sẽ di dời đến khu ở mới với diện tích quy hoạch là 2,4 ha; xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa di dời 34 hộ dân ở bản Cha Lo đến khu tái định cư với diện tích quy hoạch là 4,7 ha. Đến nay, huyện Tuyên Hóa đang triển khai san lấp mặt bằng và huyện Minh Hóa đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Minh Hóa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Tuyên Hóa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó xã Thạch Hóa phải hoàn thành vào ngày 15/4/2021, xã Thuận Hóa hoàn thành vào ngày 20/4/2021 để tiến hành bàn giao xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, hệ thống đường diện khu tái định cư. Đối với Minh Hóa, đồng chí yêu cầu huyện gấp rút, hoàn thành các thủ tục liên quan để bắt đầu khởi công, thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng khu tái định cư, sớm ổn định chỗ ở cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, trong đó hoàn thành xây dựng nhà ở cho các hộ dân vào cuối tháng 5/2021 và hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng khu tái định cư cho người dân trong tháng 8/2021. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh nếu triển khai thực hiện chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra; các sở, ban, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo phối hợp với các địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và quá trình xây dựng khu tái định cư cho người dân.

Trọng Lãnh 

Tin liên quan