Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

DNHN - Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian gần đây đạt những bước phát triển tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ảnh minh họa