Phú Thọ tích cực vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động... tham gia giúp đỡ người nghèo

08:26 13/09/2022

Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống.

Ảnh minh họa

Các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức từ ngày 15/9 đến 31/12/2022, trong đó cao điểm vận động từ 17/10 đến 18/11 nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân và nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Để Tháng cao điểm” Vì người nghèo” năm 2022 phát huy được hiệu quả, Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ khối các doanh nghiệp tỉnh phối hợp, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; tích cực vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động... tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo.

Ảnh minh họa

Đối với cấp tỉnh: Tổ chức triển khai phát động, vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng văn bản và Thư kêu gọi. Đối với cấp huyện: Tùy vào tình hình thực tế, tổ chức vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thông qua nhiều hình thức để có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Đặc biệt, Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội, hội doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp trích một phần quỹ phúc lợi hoặc các nguồn tiết kiệm khác của doanh nghiệp, hoặc vận động các doanh nghiệp trong hội, hiệp hội doanh nghiệp để tham gia ủng hộ Quỹ; hoặc tham gia ủng hộ trực tiếp cho các hộ gia đình có nhu cầu làm nhà ở theo địa chỉ giới thiệu có địa chỉ của Ủy ban MTTQ cơ sở; mức ủng hộ vận động tuỳ vào điều kiện thu nhập của các doanh nghiệp mà ủng hộ trực tiếp cho 01 hoặc nhiều hộ gia đình khó khăn làm nhà ở.

P.V