Phú Thọ đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố về kim ngạch xuất khẩu

11:57 27/11/2021

Thông tin từ Hải quan Phú Thọ cho biết, năm 2021, giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt 7,8 tỷ USD, tăng 70% so với năm 2020 - mức tăng kỷ lục, đưa Phú Thọ đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao trên cả nước.

 

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ)
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ). 

Trong đó: Nhóm doanh nghiệp chế xuất đạt 5,128 tỷ USD; nhóm doanh nghiệp FDI đạt 1,167 tỷ USD; nhóm doanh nghiệp còn lại đạt 434,1 triệu USD.

Một số doanh nghiệp điển hình có giá trị xuất khẩu tăng cao như: Hanyang trên 4,8 tỷ USD; Namuga 700 - 800 triệu USD; Almus Vina trên 400 triệu USD…

Bên cạnh việc số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tăng cao (năm 2021 có 113,1 nghìn bộ tờ khai hải quan, tăng 22,3% so với năm 2020), nguyên nhân quan trọng nhất để xuất nhập khẩu của tỉnh tăng cao là do tỉnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra.

Việc đầu tư các doanh nghiệp FDI tập trung vào Phú Thọ (chủ yếu các doanh nghiệp lắp ráp thiết bị điện tử, máy tính, công nghiệp phụ trợ,..) trong thời gian qua đảm bảo đúng định hướng, đóng góp cho tăng trưởng xuất khẩu; tác động đến việc tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động tại chỗ.

Về dài hạn sẽ hình thành các doanh nghiệp vệ tinh, thúc đẩy thu hút nhà đầu tư lớn, chiến lược và góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế; đóng góp cho tăng trưởng, tăng quy mô GRDP của tỉnh...

PV