Phú Thọ: Công bố 25 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

DNHN - UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ.

Văn bản số 751 QĐ- UBND về lĩnh vực đường thủy nội địa của tỉnh Phú Thọ
Văn bản số 751 QĐ- UBND về lĩnh vực đường thủy nội địa của tỉnh Phú Thọ. 

Theo đó, 10 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa; Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa; Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa; Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa; Thiết lập khu neo đậu; Công bố hoạt động khu neo đậu; Công bố đóng khu neo đậu; Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về "Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa" và "Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa".

Đồng thời thay thế 13 thủ tục hành chính gồm: Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng; Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa; Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa; Công bố hoạt động bến thủy nội địa; Công bố hoạt động cảng thủy nội địa; Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương; Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng; Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa; Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với cảng thủy nội địa nhận phương tiện thủy nước ngoài thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Riêng đối với thủ tục công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng thời hạn là 20 ngày; Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thời hạn là 20 ngày; Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương thời hạn là 10 ngày; Thông báo luồng thủy nội địa chuyên dùng thời hạn là 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

QH

Tin liên quan