Phú Thọ: Sản phẩm trà đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia

12:04 19/05/2023

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2023. Sản phẩm “Trà đinh cao cấp Hoài Trung” của Công ty TNHH chè Hoài Trung, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Sản phẩm “Trà đinh cao cấp Hoài Trung” của Công ty TNHH chè Hoài Trung
Sản phẩm “Trà đinh cao cấp Hoài Trung” của Công ty TNHH chè Hoài Trung.

Theo báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia, trong tổng số 85 hồ sơ thuộc nhóm thực phẩm được các địa phương đề xuất, có 19 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị Hội đồng OCOP cấp trung ương xem xét, công nhận đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Trong số 19 sản phẩm, tỉnh Phú Thọ có sản phẩm “Trà đinh cao cấp Hoài Trung” của Công ty TNHH chè Hoài Trung, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba đạt tiêu chuẩn 5 sao.

“Trà đinh” chính là phần búp non đầu lá, tạo nên vị ngon và hương thơm đặc biệt, là phần chè cao cấp nhất khi thu hái.
“Trà đinh” chính là phần búp non đầu lá, tạo nên vị ngon và hương thơm đặc biệt, là phần chè cao cấp nhất khi thu hái.

Mục tiêu trong Chương trình OCOP của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 có 306 sản phẩm tham gia chương trình OCOP; 100% số xã trên địa bàn tỉnh có sản phẩm tham gia chương trình OCOP; tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của các chủ thể tham gia chương trình.

PV