Phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 5,7 triệu/lần

DNHN - Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi gồm: phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư. Áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

Mức biểu phí trong lĩnh vực chăn nuôi được chia làm nhiều mức tùy nội dung thẩm định.Ảnh: Internet
Mức biểu phí trong lĩnh vực chăn nuôi được chia làm nhiều mức tùy nội dung thẩm định. Ảnh: Internet.

Theo quy định tại Thông tư, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Cụ thể, giảm 50% mức phí: Thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp; thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, Biểu mức thu phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành thực hiện đối với các công việc cụ thể như sau: Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin của Bộ NNPTNT là 350.000 đồng/lần; Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc là 250.000 đồng/lần; Công nhận dòng, giống vật nuôi mới là 750.000 đồng/lần; Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi là 5.700.000 đồng/lần;…

Bên cạnh đó, miễn thu phí đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung thu phí theo quy định.

Tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi kê khai thu, nộp phí chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, Thông tư số 24/2021/TT-BTC cùng với hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành của Bộ Tài chính là những giải pháp thiết thực nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Các biện pháp cụ thể, kịp thời này đã thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế của Bộ Tài chính.

Minh Hải

Tin liên quan