Phạt tiền đến 200.000.000 đồng hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép

DNHN - Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định cụ thể những vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử...

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định cụ thể những vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định những vi phạm về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử. (Ảnh: minh họa)

Mục 2 Chương III Nghị định quy định quy định mức xử phạt hành vi vi phạm về quảng cáo trên báo chí, sản phẩm in, phương tiện điện tử, thiết bị dầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.

Đáng chú ý, hành vi thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài báo điện tử có thể bị phạt đến 15 triệu đồng;  hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị phạt tiền tới 200.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

Điều 38 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP: vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không thông báo theo quy định về tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;

Không báo cáo theo quy định về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;

Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới mà không thông qua tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định; Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây; Thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với những vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình, Điều 40 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên báo nói, báo hình mà không có đấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sản phẩm bằng hình thức chạy chữ hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động mà sản phẩm quảng cáo không đặt sát phía dưới màn hình hoặc vượt quá 10% chiều cao màn hình và gây ảnh hưởng tới các nội dung chính trong chương trình.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo; Quảng cáo trong chương trình thời sự; Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình;

Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình; Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình; Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo; Chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ 01/6/2021.

Hà An

Tin liên quan