Phân bón và Hóa chất Dầu khí - DPM lên kế hoạch lợi nhuận 2023 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng

16:15 27/01/2023

Phân bón và Hóa chất Dầu khí đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 17,4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 2,7 nghìn tỷ trong năm 2023.

 

Phân bón và Hóa chất Dầu khí - DPM lên kế hoạch lợi nhuận 2023 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng
Phân bón và Hóa chất Dầu khí - DPM lên kế hoạch lợi nhuận 2023 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM/HoSE) lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế gần 2,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2023.

Cụ thể, hãng phân bón Phú Mỹ đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 17,4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 2,7 nghìn tỷ trong năm 2023.

Kế hoạch trên được đặt trong bối cảnh các điều kiện kinh doanh của ngành phân bón không còn duy trì được sự thuận lợi như năm trước. Tuy vậy, mức lợi nhuận trước thuế gần 2,7 nghìn tỷ đồng vẫn rất cao so với các năm hoạt động bình thường của Đạm Phú Mỹ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 12 vừa qua, Đạm Phú Mỹ cho biết, năm 2022, doanh thu gần 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6.400 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2021. Đây là kết quả của giai đoạn kinh doanh thuận lợi, với nhu cầu tăng trong khi nguồn cung bị thắt chặt bởi xung đột Nga-Ukraine.

Sau giai đoạn kinh doanh thuận lợi, Đạm Phú Mỹ cũng rủng rỉnh tiền để đầu tư. Năm 2023, hãng phân bón này dự kiến chi 492 tỷ đồng cho tổng vốn đầu tư, trong đó 209,3 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và 282,7 tỷ đồng cho mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Về chỉ tiêu sản lượng, DPM đặt kế hoạch sản xuất 1,07 triệu tấn phân bón, bao gồm 785.000 tấn ure Phú Mỹ và 200.000 tấn NPK Phú Mỹ… Sản lượng kinh doanh đạt 1,44 triệu tấn, trong đó ure Phú Mỹ đạt 800.000 tấn, NPK Phú Mỹ đạt 200.000 tấn.

 P.V (t/h)