Phải làm thủ tục sửa đổi hộ chiếu và thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi số căn cước công dân

DNHN - Khi có thay đổi thông tin liên quan đến số căn cước công dân mới, công dân Việt Nam phải tiến hành sửa đổi hộ chiếu; cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Những nội dung này được quy định tại Thông tư số 29/2016/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam và Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Thay đổi số Thẻ CCCD có gắn chíp phải tiến hành sửa đổi hộ chiếu

Thông tư số 29/2016/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam, khi có thay đổi thông tin liên quan đến số căn cước công dân mới, công dân Việt Nam phải tiến hành sửa đổi hộ chiếu.

Khi có thay đổi thông tin liên quan đến số căn cước công dân mới, công dân Việt Nam phải tiến hành sửa đổi hộ chiếu

Khi có thay đổi thông tin liên quan đến số căn cước công dân mới, công dân Việt Nam phải tiến hành sửa đổi hộ chiếu. (Ảnh: minh họa)

Hồ sơ sửa đổi hộ chiếu gồm: tờ khai Mẫu X01; 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

Trường hợp trẻ em dưới 09 tuổi cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì nộp 02 ảnh cỡ 3cmx4cm; đối với trẻ em dưới 14 tuổi nộp 01 bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh, nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu; Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 01 năm và giấy tờ pháp lý chứng minh sự điều chỉnh từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân (Căn cước công dân mới, giấy xác nhận Chứng minh nhân dân).

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo một trong 03 cách. Cụ thể như sau:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi tạm trú thì xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu;

Cách 2: Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ: Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cách 3: Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi cơ quan Công an đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản chụp giấy CMND/CCCD còn giá trị sử dụng.

Về lệ phí sửa đổi thông tin thời gian từ 01/01/2021 - 30/06/2021, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC, lệ phí là 40.000 đồng; Từ 01/7/2021, thực hiện theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC lệ phí là 50.000 đồng.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thời gian qua, các cơ quan công an trên cả nước đã và đang thực hiện việc cấp mới Thẻ Căn cước công dân có gắn chíp cho người dân theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 40/2019/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn Luật Căn cước công dân.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thực hiện thay đổi Thẻ CCCD gắn chíp cho công dân tại phường Mỹ Đình 1

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thực hiện thay đổi Thẻ CCCD gắn chíp cho công dân tại phường Mỹ Đình 1. (Ảnh: Trần Linh)

Theo quy định của Luật Quản lý Thuế, khi có thay đổi thông tin liên quan đến số căn cước công dân mới và cũng là số định danh chính thức của công dân, công dân đã được ngành Thuế cấp mã số thuế cá nhân khi đã có căn cước công dân mới với số căn cước công dân mới (12 số) và cũng chính là mã định danh cá nhân mình cần làm các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế.

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu công dân có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, trong đó, mã số thuế đã được cấp vẫn giữ nguyên chỉ thay đổi số căn cước công dân mới thì liên hệ với cục thuế địa phương để được hướng dẫn các thủ tục đồng bộ các giấy tờ cá nhân liên quan đến số căn cước. Cơ quan Thuế các địa phương sẽ chủ động và nhanh chóng cập nhập dữ liệu mới trên cơ sở thông tin đăng ký thay đổi của cá nhân.

Sau khi thực hiện hoàn tất việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế, công dân có thể tra cứu mã số thuế cá nhân bằng số căn cước công dân mới. Trong thời gian cá nhân chưa thực hiện đăng ký thay đổi thông tin căn cước công dân mới với cơ quan thuế, cá nhân vẫn có thể tra cứu mã số thuế cá nhân đã được cấp dựa trên thông tin của chứng minh nhân dân cũ.

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế được thực hiện theo 2 cách phụ thuộc vào đối tượng làm việc hay không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập. Cụ thể:

Đối với cá nhân làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể ủy quyền cho cơ quan chi trả thực hiện thay đổi giúp cá nhân. Và phải thông báo cho cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất 10 ngày làm việc (kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi); tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Đối với cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập thì thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp tại Chi cục Thuế (nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú), cá nhân cũng có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan thuế.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 105/2020/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 03/12/2020 hướng dẫn về địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trong đó, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập bao gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế sẽ bao gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020; Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực của mình và cả người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có thay đổi.

Trần Linh

Tin liên quan