Ông Quách Thanh Giang - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức: Kiên quyết không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội

DNHN - Là người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức, ông Quách Thanh Giang nhận thức rằng Hội đồng nhân dân là Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra. Trên cương vị đứng đầu ngành Kiểm sát TP Thủ Đức, ông cho biết sẽ kiên quyết không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

 Ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức (TPHCM) - Đơn vị bầu cử số 6

Ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức được UBMTTQVN TP Thủ Đức giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 -2026 cho biết trong chương trình hành động như sau:  

Với tư cách là người đứng đầu ngành Kiểm sát thành phố Thủ Đức, tôi cam kết:

1. Thường xuyên liên lạc với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

  1. 2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, nghiên cứu tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phả ánh trung thực những ý kiến đóng góp của đại biểu với các cấp TP có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Tham gia hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND TP tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp ủy Đảng, Chính quyền về các chế độ, chính sách đối với các đối tượng cử tri, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

  2. 3. Là người đứng đầu của ngành Kiểm sát, tôi tập trung quan tâm đến việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiên quyết không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Phối hợp tốt với Cơ quan điều tra tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tham nhũng, các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức.

  3. 4.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, các ban, ngành, các phương tiện thông tin đại  chúng trên địa bàn để tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước; nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, liên quan đến dân chủ, dân sinh, xây dựng cơ sở, hạ tầng giao thông…v.v; giải quyết việc làm, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân thành phố và các vấn đề an sinh xã hội khác.

 Lê Thanh Đào (thực hiện)

Tin liên quan