Nước - Môi trường Bình Dương báo lãi quý I tới 177,7 tỷ đồng

DNHN - Quý I/2021, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 675,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177,7 tỷ đồng.

Quý I/2021, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase - MCK BWE) ghi nhận doanh thu đạt 675,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,9% và tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38,4% lên 45,4%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng 9,2% so với cùng kỳ lên 307 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính là 26,5 tỷ đồng so với cùng kỳ là lỗ 22,6 tỷ đồng; lỗ công ty liên doanh, liên kết là 18 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. 

Nước - Môi trường Bình Dương
Nước - Môi trường Bình Dương.

Trong năm 2021, Biwase đặt kế hoạch doanh thu 3.560 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tối thiểu 530 tỷ đồng, giảm 1% so với thực hiện năm 2020, tỷ lệ thất thoát toàn Công ty dưới 5,3%/năm. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 33,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản 3,9% so với đầu năm lên 8.567,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.632,4 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.498,9 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 866,8 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 854,3 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản; tồn kho đạt 849,8 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu BWE giảm 50 đồng về 28.850 đồng/cổ phiếu.

Linh Anh

Tin liên quan