Nhiều chỉ số phản ánh kinh tế đang phục hồi

DNHN - Sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128 của Chính Phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới với gần 150.000 tỉ đồng vốn đăng ký đổ vào nền kinh tế chỉ trong tháng 11-2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,5%, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tốc độ tăng cao, lượng khách du lịch tăng hơn 40%, so với tháng 10.

Các chỉ số tăng trường tích cực trong Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29-11 cho thấy đà phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh sau những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

 KinhteSaigon Online

Tin liên quan