Nhà nước thu về 2.165 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp

DNHN - Ngày 10-6, Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn thoái là 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.

Trong 5 tháng vừa qua, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 228 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

Ảnh minh họa.

Trong đó, thoái vốn nhà nước của 3 đơn vị thuộc Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Thái Sơn, với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

PV

Tin liên quan