Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 hỗ trợ dự án cho người dân tại Cẩm Phả

DNHN - Dự án Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn sinh sản an toàn sinh học tại Quảng Ninh nằm trong chương trình hỗ trợ cộng đồng của AES Mông Dương. Kể từ năm 2012 đến nay, tổng cộng 130 sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, trị giá hơn 12 tỷ đồng đã được thực hiện, tập trung vào bốn trụ cột chính - Y tế, Giáo dục, Sinh kế và Cơ sở hạ tầng – góp phần tạo ra sự khác biệt lâu dài và cải thiện chất lượng cuộc sống của hơn 200.000 người dân tại cộng đồng địa phương.

Ngày 23/4, tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH AES Mông Dương công bố dự án " Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn sinh sản an toàn sinh học". Dự án được triển khai với đối tác chính là UBND xã Cộng Hòa cùng đối tác thực hiện là Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh. Các đơn vị phối hợp khác bao gồm Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh. 

Ông Johnny Tanis – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 phát biểu tại buổi lễ.
Ông Johnny Tanis – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Mỹ Ngọc)

Mục tiêu của dự án, nhằm tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương và giúp người nông dân tại địa phương nắm được những kiến thức, kỹ năng trong chăn nuôi lợn sinh sản an toàn sinh học; đồng thời, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân qua khai thác các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường từ công trình khí sinh học quy mô hộ gia đình.

Dự án có tổng giá trị hỗ trợ trong giai đoạn 1 (từ tháng 3/2021 đến tháng 1/2022) là hơn 800 triệu đồng; với sự tham gia, hưởng lợi của 16 hộ được lựa chọn tại thôn Hà Tranh. Dự kiến trong giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai các hoạt động chính bao gồm: hỗ trợ bể Biogas composite xử lý chất thải trong chăn nuôi; xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản an toàn sinh học; hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi tại địa phương.

Dự án Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn sinh sản an toàn sinh học tại Quảng Ninh nằm trong chương trình hỗ trợ cộng đồng của AES Mông Dương. Kể từ năm 2012 đến nay, tổng cộng 130 sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, trị giá hơn 12 tỷ đồng đã được thực hiện, tập trung vào bốn trụ cột chính - Y tế, Giáo dục, Sinh kế và Cơ sở hạ tầng, góp phần tạo ra sự khác biệt lâu dài và cải thiện chất lượng cuộc sống của hơn 200.000 người dân tại cộng đồng địa phương. 

Hải Dương 

Tin liên quan