Nghi Lộc (Nghệ An): Đầu tư hơn 6 tỷ đồng để phục vụ ứng dụng CNTT

19:26 23/09/2021

Nghi Lộc (Nghệ An) đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện Nghi Lộc được triển khai hệ thống giao ban trực tuyến…

Theo đó, từ năm 2015 đến 2020, ngân sách huyện Nghi Lộc đã trích hơn 6 tỷ đồng ngân sách huyện để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn huyện. Đến nay, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai thành công từ Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện về UBND cấp xã. Hiện, 100% xã, thị trấn của huyện Nghi Lộc được triển khai hệ thống giao ban trực tuyến. Những kết quả đó là nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền điện tử, góp phần làm cho nhận thức, kỹ năng ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, xã được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, tạo ra bước thay đổi rõ nét, có tính bước ngoặt trong công tác chỉ đạo điều hành. 

  Một góc thị trấn Quán Hành của huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhìn từ trên cao.

Được biết, để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, UBND huyện Nghi Lộc đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền về ứng dụng CNTT nói chung, chuyển đổi số nói riêng trên địa bàn toàn huyện, gắn với tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng văn hóa, lề lối, phương thức làm việc mới. Quy định trách nhiệm người đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành ở địa phương.

Chỉ đạo lựa chọn 01 xã (dự kiến xã Nghi Long) để triển khai thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Xây dựng kế hoạch, đầu tư trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số, như: hệ thống máy tính, nâng cấp đường truyền internet sang ứng dụng địa chỉ giao thức internet thế hệ mới (IPv6). Xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp… 

  UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực: Tuyển dụng 01 công chức chuyên trách CNTT tại Cơ quan UBND huyện. Định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức. Đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho người dân. Đưa nội dung đào tạo về kiến thức, kỹ năng số vào chương trình các cấp học…

Duy trì sử dụng thường xuyên, hiệu quả, triệt để các phần mềm ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, như: phần mềm VNPT-Ioffice, chữ ký số, thư điện tử công vụ, giao ban trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử liên thông...Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp chữ ký số sử dụng thường xuyên, 100% văn bản (trừ văn bản mật) được ban hành dưới dạng điện tử.

Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Chỉ tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính cấp huyện, xã thực hiện trực tuyến mức độ 3, trong đó 50% thủ tục mức độ 4.

Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử được cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc xem là giải pháp quan trọng có tính đột phá, là xu thế tất yếu để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hướng đến mục đích phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Văn Cương – Hoàng Lan