Nghệ An duyệt 2,1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

18:58 13/07/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách các đối tượng được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022 với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng…

Quyết định nêu trên đã phê duyệt cho 04 huyện, 04 bản và 12 hộ gia đình được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2022 theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An, với tổng số tiền hỗ trợ là 2 tỷ 140 triệu đồng, cụ thể: 

Ảnh minh họa
Điểm du lịch rừng Săng Lẻ (huyện Tương Dương, Nghệ An) 

04 huyện được hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng là Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Anh Sơn với  tổng kinh phí hỗ trợ là 720 triệu đồng để tập huấn nghiệp vụ du lịch và tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến. Còn 04 bản được hỗ trợ là: Bản Long Thắng (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong); Bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn); Bản Chọng Bùng (xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp); Bản Bộng (xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn). Các bản trên được hỗ trợ bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn với tổng số tiền hỗ trợ là 220 triệu đồng. 

Ảnh minh họa
Du lịch thác Khe Kèm (huyện Con Cuông, Nghệ An) 

12 hộ gia đình được hỗ trợ gồm: Lo Văn Hoàng, Lô Văn Phong, Vi Văn Thành (bản Chọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp); Vừ Tồng Pó, Lầu Bá Tư, Lầu Y Dềnh (bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn); Lô Văn Chiến, Lô Văn Thắng, Lang Thị Kim (bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong); Lô Văn Thắng, Lữ Hồng Quý, Ngân Văn Thắng (bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn). Các hộ gia đình này được hỗ trợ trang thiết bị nhà vệ sinh, trang thiết bị ban đầu với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa
Du khách chèo thuyền trên sông Giăng giữa đại ngàn Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An)

Sở Du lịch Nghệ An có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. UBND các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Anh Sơn có trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ các chính sách phát triển du lịch cộng đồng theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Văn Cương

Bài liên quan