Nghệ An: Người dân Hoàng Mai phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách địa phương

21:58 23/10/2023

Trong những năm qua, nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế hiệu quả…

Bằng sự nỗ lực không ngừng, trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Hoàng Mai luôn được đánh giá là đơn vị có chất lượng hoạt động tín dụng tốp đầu của tỉnh Nghệ An. Thật đáng ghi nhận, từ nguồn vốn ngân sách địa phương, Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai và các tổ chức nhận uỷ thác đã triển khai cho vay hiệu quả, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế bền vững, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội… Được biết, Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai đã và đang thực hiện 13 chương trình cho vay tín dụng chính sách. Tính đến ngày 30/9/2023, tổng nguồn vốn đạt 418,1 tỷ đồng và tổng dư nợ là 417,2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Anh Văn - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai chủ trì Phiên họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Anh Văn - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai chủ trì Phiên họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Đáng chú ý hơn, nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác đến thời điểm này đạt 16.633 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh là 12.322 triệu đồng; nguồn vốn uỷ thác từ Ngân sách thị xã Hoàng Mai là 4.355 triệu đồng. Dư nợ cho vay bằng nguồn vốn địa phương ủy thác với 2 chương trình: Hộ nghèo 415 triệu đồng/10 hộ vay vốn và giải quyết việc làm 16.218 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai cùng các đơn vị nhận ủy thác các cấp đã triển khai hiệu quả đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ, phát tiển một số mô hình kinh tế có lợi thế trên địa bàn, nhân rộng các mô hình sản xuất sản phẩm đạt thương hiệu... góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Đơn cử như mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản của gia đình ông Bùi Văn Ngọc, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai, gia đình ông Bùi Văn Ngọc, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương đã có điều kiện mở rộng mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai, gia đình ông Bùi Văn Ngọc, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương đã có điều kiện mở rộng mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với PV, ông Ngọc cho biết: Trước đây gia đình tôi chỉ nuôi trồng thuỷ hải sản nhỏ lẻ, vì không có vốn để đầu tư mở rộng, nên thu nhập không cao. Thế rồi, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai với số tiền 70 triệu đồng, gia đình tôi đã có điều kiện để mở rộng quy mô… Mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia đình tôi thu lãi gần 200 triệu đồng. Thu nhập từ mô hình kinh tế này đã giúp cho gia đình tôi thoát cảnh khó khăn và có cuộc sống ấm no.

Quỳnh Vinh là một xã lớn nằm ở khu vực bán sơn địa của thị xã Hoàng Mai. Trước đây, đời sống nhân dân xã Quỳnh Vinh gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, trong những năm gần đây, nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai nên  người dân xã Quỳnh Vinh đã có điều kiện phát triển kinh tế để từng bước thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần. Nhờ đó, đã giúp cho địa phương đạt được nhiều tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới và về đích năm 2020.

Từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác, Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai đã cho gia đình anh Nguyễn Văn Thành, trú tại thôn 1, xã Quỳnh Vinh vay để đầu tư vườn mẫu chuẩn nông thôn mới
Từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác, Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai đã cho gia đình anh Nguyễn Văn Thành, trú tại thôn 1, xã Quỳnh Vinh vay để đầu tư vườn mẫu chuẩn nông thôn mới.

Nhìn nhận về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, ông Vũ Lê Hùng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh khẳng định: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai thông qua các chương trình cho vay như hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, hộ mới thoát nghèo … đã giúp cho Quỳnh Vinh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội… Đến nay, Quỳnh Vinh đã đạt mức thu nhập bình quân trên 52 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tin rằng, nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Để quản lý, phát huy tốt nguồn vốn ưu đãi từ Chính phủ đến nguồn ngân sách thị xã và huy động từ nguồn vốn khác, Ban đại diện Hội đồng quản trị và đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai đã xây dựng được hệ thống điểm giao dịch tại 10/10 phường, xã. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai cùng 4 tổ chức nhận uỷ thác là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và UBND các phường/xã đã thành lập được 186 tổ TK&VV. Việc bình xét vay vốn đảm bảo khách quan, công bằng và đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Anh Văn - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai cùng với ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai đi kiểm tra mô hình chăn nuôi hươu của người dân trú tại phường Quỳnh Xuân. Mô hình chăn nuôi này được xây dựng và phát triển bằng nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Anh Văn - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai cùng với ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai đi kiểm tra mô hình chăn nuôi hươu của người dân trú tại phường Quỳnh Xuân. Mô hình chăn nuôi này được xây dựng và phát triển bằng nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi.

Từ hiệu quả thiết thực của nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua, nói về mục tiêu trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai cho biết: Phải ghi nhận rằng, mặc dù rất khó khăn, nhưng hàng năm, thị xã Hoàng Mai vẫn trích ngân sách (năm sau nhiều hơn năm trước) để bổ sung vào nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc làm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lớn lao cả về mặt chính trị và kinh tế, thể hiện sự ủng hộ, quan tâm, lo lắng của Thị ủy – HĐND – UBND thị xã Hoàng Mai đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành cùng chung tay vì người nghèo. Trong thời gian tới chúng tôi xác định tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và tiếp tục xây dựng Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai theo hướng ổn định, bền vững, thực sự là điểm tựa cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên tinh thần “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai cho gia đình ông Hồ Văn Sỹ, trú tại xã Quỳnh Liên vay nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác để đầu tư mô hình sản xuất rau sạch cho thu nhập tốt.
Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai cho gia đình ông Hồ Văn Sỹ, trú tại xã Quỳnh Liên vay nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác để đầu tư mô hình sản xuất rau sạch cho thu nhập tốt.

Trong những năm gần đây, thị xã Hoàng Mai trở thành điểm sáng của Nghệ An trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tốc độ giảm nghèo nhanh và bền vững, công tác an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao… đóng góp chung vào thành quả đó phải kể đến những nguồn vốn vay ưu đãi và các hoạt động hỗ trợ người dân từ Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai. Với vai trò “bà đỡ” của mình, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH thị xã Hoàng Mai sẽ tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền thị xã xây dựng, phát triển Hoàng Mai trở thành Trung tâm kinh tế vùng Bắc Nghệ An.

Với mục đích có nguồn vốn để hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn trong thời gian tới, mới đây, ông Bùi Thanh An –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo: Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh, UBND huyện/thị/thành bố trí nguồn ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay năm 2023 và năm 2024 theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao. Sở Tài chính tham mưu chuyển nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh bổ sung năm 2023 bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác năm 2024 kịp thời để Ngân hàng CSXH tỉnh  cho vay theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hoàng Lan