Nghệ An: Huyện Nghi Lộc xây dựng 12 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

17:29 18/07/2023

Nhờ làm tốt QCDC cơ sở nên huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tạo được sự đồng thuần cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Trong những năm qua, huyện Nghi Lộc luôn chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở nên đã tạo được sự đồng thuần cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Đáng chú ý hơn, sở dĩ Nghi Lộc có được thành quả như vậy là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu chính quyền huyện, nên việc thực hiện QCDC ở cơ sở có sự chuyển biến rõ rệt, phát huy được tính dân chủ "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Nhờ đó, bầu không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy. Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo…

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Trên cương vị Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện Nghi Lộc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng luôn xác định việc triển khai thực hiện QCDC cơ sở là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài nên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt… Với quan điểm “thực hiện QCDC ở cơ sở phải nêu được những việc cần đưa ra lấy ý kiến của dân. Đảm bảo việc triển khai, thực hiện và sự giám sát của nhân dân có hiệu quả thiết thực trên các mặt hoạt động, nhất là: Các hoạt động về kinh tế, xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách. Vì thế, đồng chí đã tập trung chỉ đạo:  Xây dựng quy chế tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị… Đồng thời, giao cho các ngành, các địa phương giải quyết những vướng mắc và đề xuất của dân. Những nơi dân còn có ý kiến, lãnh đạo phải trực tiếp đối thoại với dân.

UBND huyện Nghi Lộc phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng cho công chức chuyên môn cơ sở năm 2023.
UBND huyện Nghi Lộc phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng cho công chức chuyên môn cơ sở năm 2023.

Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện Nghi Lộc đã xây dựng được 12 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đều phát huy có hiệu quả. 100% tổ dân cư có mô hình Tổ tự quản trên các lĩnh vực do cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể xây dựng và triển khai. Giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ cho cán bộ công chức được tăng cường, nhất là ở các đơn vị, bộ phận trực tiếp giải quyết công việc cho người dân. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện QCDC ở quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Quan tâm việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cấp xã. Đẩy mạnh việc chuyển đổi số và số hóa định danh điện tử trong nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Nghi Lộc
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Nghi Lộc.

Với sự tập trung chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở nên mọi vấn đề dân nêu đều được giải quyết kịp thời. Đặc biệt là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong mâu thuẫn đất đai đều được giải quyết thỏa đáng… Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Nghi Lộc sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, đó là: Tiếp tục xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở một cách đồng bộ và chất lượng hơn; tập trung giải quyết mọi vấn đề bức xúc mà dân quan tâm và giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc vận động nhân dân trong việc giám sát thực hiện QCDC; tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời và biểu dương, khen thưởng đơn vị và cá nhân làm tốt QCDC cơ sở…

Nghi Lộc tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Cầu Cấm và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Nghi Lộc tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Cầu Cấm và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, Nghi Lộc là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và có bề dày về truyền thống văn hoá, có tiềm năng và dư địa để phát triển kinh tế toàn diện. Tuy nhiên, để xây dựng Nghi Lộc vững mạnh, điều quan trọng là sức dân. Vì thế, việc thực hiện QCDC cơ sở là một trong những nhiệm vụ tiên quyết để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Theo đó, với những kết quả mà huyện Nghi Lộc đã đạt được trong  việc thực hiện QCDC thời gian qua thật đáng ghi nhận.

Hoàng Lan