Nghệ An: Hoàn thành quy hoạch 10/11 Khu công nghiệp

DNHN - Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết, tính đến tháng 3/2021, Nghệ An đã hoàn thành quy hoạch 10/11 Khu công nghiệp (KCN), với diện tích hơn 5 nghìn ha.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Được biết, trong thời gian qua, công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và không gian phát triển Khu kinh tế (KKT) và KCN của Nghệ An được quan tâm rà soát, điều chỉnh, tổ chức hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư. Đến nay, Nghệ An đã cơ bản hoàn thiện “Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040”. Đồng thời đang nghiên cứu, rà soát đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo kế hoạch của tỉnh. Tính đến tháng 3/2021, Nghệ An đã hoàn thành quy hoạch 10/11 KCN với diện tích hơn 5 nghìn ha. 

 Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. 

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, người lao động của Nghệ An được đổi mới tích cực và hiệu quả. Theo số liệu thống kê, trong năm 2020, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã cấp mới 24 dự án, trong đó có 09 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 14.289,2 tỷ đồng (kế hoạch năm 2020 là 10.000 - 15.000 tỷ đồng). Hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư năm 2020, tăng 75,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã cấp mới 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn 02 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký và điều chỉnh tăng thêm đạt 6.014,84 tỷ đồng/KH 2021: 15.000 – 20.000 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Trong đó, đã hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Everwin (200 triệu USD), dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I (750 tỷ đồng). Hiện tại, Ban Quản lý KKT Đông Nam đang tập trung hỗ trợ để cấp phép đầu tư dự án Ju Teng (200 triệu USD). Đặc biệt, trong tháng 1/2021 đã khởi công dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại Khu công nghiệp WHA có tổng mức đầu tư 100 triệu USD. Đây là những dự án có quy mô lớn, mang tính động lực phát triển cho kinh tế tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Luỹ kế đến tháng 3/2021, KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An có 251 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 69.762 tỷ đồng (tương đương 3,02 tỷ USD). 

  Phối cảnh Khu công nghiệp WHA của Nghệ An (Nguồn ảnh: NTV).

Hiện, Nghệ An đã có 129 doanh nghiệp đi vào hoạt động trong KKT Đông Nam và các KCN khác. Riêng năm 2020, các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước 1.811 tỷ đồng, bằng 92% so với cùng kỳ 2019. Đồng thời, giải quyết việc làm cho 23.630 lao động, với thu nhập bình quân 6.281.000 đồng/tháng.

Văn Cương

Tin liên quan