Nghệ An: Giải ngân cho 33 doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất với tổng số tiền hơn 9,1 tỷ đồng

18:31 06/12/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã giải ngân cho 33 doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất với tổng số tiền hơn 9,1 tỷ đồng…

Theo đó, tỉnh đến ngày 4/12, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã giải ngân với tổng số tiền hơn 9,1 tỷ đồng cho 33 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể: 

  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 69 để nghe báo cáo kết quả hoạt động quý III/2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

TP. Vinh có 13 doanh nghiệp được vay với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng; huyện Đô Lương có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 116 triệu đồng; huyện Quỳnh Lưu có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 521 triệu đồng; huyện Diễn Châu có 02 doanh nghiệp vay với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng; huyện Yên Thành có 02 doanh nghiệp vay với tổng số tiền hơn 428 triệu đồng; huyện Thanh Chương có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 120 triệu đồng; huyện Con Cuông có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 73 triệu đồng; huyện Quỳ Châu có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 24 triệu đồng; huyện Hưng Nguyên có 02 doanh nghiệp vay với tổng số tiền hơn 106 triệu đồng; huyện Anh Sơn có 03 doanh nghiệp vay với tổng số tiền hơn 679 triệu đồng; huyện Tân Kỳ có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 127 triệu đồng; huyện Quỳ Hợp có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 40 triệu đồng; thị xã Cửa Lò có 02 doanh nghiệp vay với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; thị xã Thái Hoà có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 132 triệu đồng; thị xã Hoàng Mai có 01 doanh nghiệp vay với số tiền hơn 110 triệu đồng. 

  Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Trong 33 đơn vị sử dụng lao động được vay nêu trên, có: 13 doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc cho người lao động; 20 doanh nghiệp vay để trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tổng số lượt người lao động vay vốn là 2.923 người, tổng số lao động được hỗ trợ là 1.910 người. 

  Nhờ nguồn vay này, một doanh nghiệp hoạt động trong ngành may mặc ở huyện diễn Châu (Nghệ An) đã phục hồi sản xuất. 

Được biết, hiện nay Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp cận người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng, đủ điều kiện để hướng dẫn thực hiện các hồ sơ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định. Qua thực tế cho thấy, nguồn vốn vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn giảm bớt áp lực về kinh tế trước tác động xấu của đại dịch Covid-19. Bằng chính sách này, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động trong thời gian từ 1/5/2021 - 31/3/2022.

Văn Cương – Hoàng Lan