Nghệ An: Làm rõ trách nhiệm để xảy ra chậm trễ thực hiện kết luận của Chủ tịch tỉnh

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo làm rõ trách nhiệm để xảy ra chậm trễ trong việc thực hiện kết luận của Chủ tịch tỉnh này tại các phiên tiếp công dân định kỳ…

Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn gửi UBND các huyện, thị, thành và các sở, ban, ngành liên quan về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh tại Văn bản số 2970/UBND-TD ngày 27/4/2022. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị, thành: rà soát, báo cáo các nội dung liên quan đến các Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị hủy bỏ bởi các bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2022; việc tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự do Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý không đúng quy định từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2022; việc thực hiện chậm trễ, không đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kế luận của Chủ tịch UBND tỉnh qua các phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng, các văn bản giao việc của UBND tỉnh về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2022. 

Ảnh minh họa
Một công dân đang trình bày nội dung phản ánh của mình tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Công văn trên nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh: Thống nhất thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 2970/UBND-TD; giao Ban Tiếp công dân tỉnh cử 01 lãnh đạo làm Tổ trưởng Tổ công tác, 01 lãnh đạo làm Tổ phó Tổ công tác, các chuyên viên phụ trách địa bàn làm tổ viên. Văn phòng UBND tỉnh cử 01 lãnh đạo phòng Kiểm soát thủ tục hành chính làm thành viên. Các ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo cấp phòng làm Tổ viên. Đồng thời, mời cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Tổ viên Tổ công tác. 

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An phát biểu kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022

Tổ công tác liên ngành được thành lập có nhiệm vụ: Làm rõ nguyên nhân xảy ra sai phạm, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, ban hành các Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị hủy bỏ bởi các bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân từ năm 2019 đến năm 2021; xem xét nguyên nhân và trách nhiệm của Chủ tịch UBND các địa phương không thực hiện đúng quy định về tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự; chậm trễ trong việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng và các văn bản giao việc của UBND tỉnh về giải quyết đơn thư khiếu nại từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022.

Văn Cương

Bài liên quan