Nghệ An: 9 doanh nghiệp đã được vay vốn để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất với tổng trị giá giải ngân gần 1,4 tỷ đồng

14:20 17/09/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã phê duyệt và giải ngân cho 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng….

Theo đó, tính đến ngày 16/9, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã giải ngân 1,381 tỷ đồng cho 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ. 

 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ 

Các doanh nghiệp đã được vay vốn gồm: Công ty TNHH Y dược Trang Hào và  Công ty TNHH Y tế Tây An (huyện Anh Sơn); Công ty cổ phần Dược liệu Pù Mát (huyện Con Cuông); Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nha khoa Hoàng Dung (huyện Yên Thành); Công ty TNHH May mặc Trọng Phúc (huyện Diễn Châu); Công ty cổ phần tổng hợp Hà An (huyện Thanh Chương); Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & công nghệ Phương Hồ (thị xã Hoàng Mai); Công ty TNHH Hải Thuyên (huyện Quỳ Châu); Công ty TNHH Nam Việt (huyện Tân Kỳ).

Được biết, ngay sau khi có chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người sử dụng lao động. Đồng thời, nhanh chóng xử lý hồ sơ, xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc làm căn cứ để thực hiện cho vay. 

  Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã giải ngân cho Công ty TNHH May mặc Trọng Phúc (huyện Diễn Châu) vay gần 800 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 173 lao động 

Để chính sách đạt hiệu quả thiết thực, hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp cận với người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng, đủ điều kiện để hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm giải ngân vốn vay, đảm bảo thủ tục đơn giản, kịp thời.

Văn Cương – Hoàng Lan

Bài liên quan