Ngành thuế kiến nghị xử lý hơn 38.000 tỷ đồng sau thanh tra

DNHN - Bộ Tài chính cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra của Bộ đã thực hiện 57.366 cuộc thanh tra, kiểm tra, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 8.060.028 triệu đồng. Riêng ngành thuế kiến nghị xử lý hơn 38.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 57.366 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 48.053.489 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi nộp 10.075.289 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 35.505.432 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.472.768 triệu đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 8.060.028 triệu đồng.

Ngành Hải quan phát hiện bắt giữ 13.092 vụ vi phạm trong 11 tháng
Ngành Hải quan phát hiện bắt giữ 13.092 vụ vi phạm trong 11 tháng.

Về phía ngành Thuế tính đến ngày 15/11/2021, cơ quan thuế đã thực hiện được 54.884 cuộc thanh, kiểm tra trong đó kiểm tra được 755.098 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 132,85% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 38.698 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 300 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Truy thu, truy hoàn và phạt 792,798 tỷ đồng; giảm lỗ 2.780 tỷ đồng; giảm khấu trừ 10,61 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.560 tỷ đồng. Trong đó thanh, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 476,776 tỷ đồng, giảm lỗ 2.139 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.350 tỷ đồng).

Về phía cơ quan Hải quan, tính từ 16/10-15/11/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.131 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 481.734 triệu đồng; Số thu ngân sách đạt 97.702 triệu đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 3 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ.

Lũy kế đến ngày 24/11/2021, ngành Hải quan phát hiện bắt giữ 13.092 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.553 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 12.652 vụ thu ngân sách nhà nước đạt 276,980 tỷ đồng; khởi tố 28 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 155 vụ.

P.V/ tổng hợp

Bài liên quan