Ngân hàng VIB hủy phương án tăng vốn bằng phát hành 46,6 triệu cổ phiếu

DNHN - Cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB chỉ thông qua việc hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46,6 triệu cp, còn phương án tăng vốn điều lệ khác chưa đủ số phiếu để thông qua.

Cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB/HoSE) vừa thông qua hủy phương án phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp, tương đương 3% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 24/03/2021, ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua 2 phương án tăng vốn điều lệ. Thứ nhất là tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng, số lượng tối đa gần 44 triệu cp và thứ hai là tăng vốn từ phát hành cổ phiếu số lượng tối đa gần 46,6 triệu cp.

Ngân hàng VIB hủy phương án tăng vốn bằng phát hành 46,6 triệu cổ phiếu
Ngân hàng VIB hủy phương án tăng vốn bằng phát hành 46,6 triệu cổ phiếu.

VIB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn bằng chia cổ phiếu thưởng trong tháng 08/2021, vốn điều lệ tăng từ 11.094 tỷ đồng lên 15.521 tỷ đồng.

Đối với tăng vốn từ chào bán cổ phiếu, xem xét thấy bối cảnh thị trường và nhu cầu kinh doanh của VIB, đề xuất lấy ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn từ phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp bằng phương án phát hành tối đa 155,3 triệu cp (10% vốn).

Đáng nói, cổ đông chỉ thông qua việc hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46,6 triệu cp, còn phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10% vốn điều lệ đã không đủ số phiếu biểu quyết tán thành.

Linh Anh

Tin liên quan