Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh giải ngân gói tín dụng cho học sinh, sinh viên

DNHN - Việc tăng mức cho vay đối với HSSV lên 4 triệu đồng/tháng sẽ giúp HSSV hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để trang trải việc học và sinh hoạt.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 6 ngày đầu triển khai Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 19 - 25/5), đơn vị đã giải ngân cho vay đạt trên 112 triệu đồng.
Ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh giải ngân gói tín dụng cho học sinh, sinh viên
Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh giải ngân gói tín dụng cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, mức cho vay tối đa đối với HSSV được điều chỉnh tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản vay giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

Ông Nguyễn Tiến Thức - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg cũng sửa đổi Khoản 2 - Điều 2 về đối tượng được vay vốn: HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Đồng thời, quyết định cũng sửa đổi Khoản 2 - Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn".

Triển khai thực hiện Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân cho vay đạt 112,5 triệu đồng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin và tiếp cận chính sách nhân văn này.

Việc tăng mức cho vay đối với HSSV lên 4 triệu đồng/tháng sẽ giúp HSSV hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để trang trải chi phí trong bối cảnh học phí và chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng; qua đó góp phần ổn định đời sống, nâng cao chất lượng học tập.

PV

Bài liên quan